Als alles meer kost...

Door Manuela Van Werde op 31 maart 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Onroerend erfgoed

Vorige week vroeg ik minister Diependaele welke impact de hoge inflatie heeft op de onroerenderfgoedsector. De prijs van bouwmaterialen is namelijk de laatste maanden gestegen met 15 tot 25 procent en de levering ervan loopt bovendien vertraging op. Dat kan voor problemen zorgen want het eigene aan een erfgoedrestauratie is dat er nogal wat tijd zit tussen het uitwerken van het project, het toekennen van de premie en het uitvoeren van de werken.

Dit was het antwoord van de minister :

- Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt vast dat het aantal verhogingen van de erfgoedpremie door de oplopende actuele kosten toeneemt. De stijgende materialenkost speelt hier vermoedelijk een rol.

- Bij de lopende werven zijn de prijsstijgingen voelbaar. De meerkosten probeert men op te vangen door kostenbesparende aanpassingen aan te brengen aan het project. 

- Het agentschap is er niet van op de hoogte dat projecten waarvoor een premie werd toegekend door de prijsstijgingen niet opgestart worden. Er zijn wel een aantal projecten die overgaan tot een aanpassing van hun dossier en werken schrappen om binnen het voorziene budget te blijven.

Inflatie heeft een impact op àlle sectoren en dus logischerwijs ook op de onroerenderfgoedsector. De overheid kan niet zomaar premies blijven uitdelen of verhogen. Tegelijk moeten we goed over ons erfgoed waken. Broodnodige restauraties uitstellen, maakt het kostenplaatje op lange termijn alleen maar groter. Het is zoals altijd zoeken naar een evenwicht. Het agentschap volgt dit verder op (want door de evoluties van de laatste weken kan de impact nog veranderen).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is