Asociaal-cultureel werk ?

Door Manuela Van Werde op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur
Diep wantrouwen tijdens een hoorzitting in de commissie cultuur. De oppositie en De Federatie (belangenbehartiger van 131 landelijke sociaal-culturele organisaties) zijn het niet eens met één van de wijzigingen die we willen aanbrengen in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. In het nieuwe decreet zal staan dat er geen subsidies gaan naar organisaties die zich louter focussen op eenzelfde etnisch-culturele afkomst en zich afsluiten van de maatschappij. Segreren, het tegenovergestelde van integreren, zorgt voor verdeeldheid in de maatschappij. Logisch, vinden wij, dat daar geen belastinggeld naartoe gaat. Met het principe is De Federatie het eens maar het nieuwe decreet ‘hanteert een negatieve toon en hangt een negatief beeld op van onze sector’. In 2019 kon de oppositie een eerste voorstel van decreet tegenhouden door een ideologische alarmbelprocedure op te starten. De goedkeuring door het Vlaams Parlement is bijna rond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is