CONTENT4ALL

Door Manuela Van Werde op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Media, Sven Gatz, VAF, Vlaams Audiovisueel Fonds, VRT

Deze week kwam ik in de mediacommissie tussenbeide op een vraag om uitleg van collega Bart Caron (Groen). Die had het over CONTENT4ALL, een Europees project over de toepassing van innovatieve technieken om doven en slechthorenden te helpen.

Zo zou het op termijn mogelijk worden om Nederlands via een 3D-model quasi rechtstreeks om te zetten naar gebarentaal. Stel je een robot (avatar) voor die de aankondiging dat de trein vertraging heeft, meteen doorgeeft aan een doofstomme treinpassagier. Diezelfde persoon volgt 's avonds het televisiejournaal met rechtsonder in beeld zijn gepersonaliseerde avatar die de berichtgeving 'vertaalt'.

Bart Caron wees er de minister op dat hij echo's opving dat de doelgroep - zijnde de doven en slechthorenden - het gevoel hadden dat ze niet genoeg betrokken worden bij CONTENT4ALL. Reden voor Bart om te polsen of dit inderdaad het geval was. Het antwoord van de minister lees je hier.  

In mijn tussenkomst benadrukte ik het lovenswaardige van dit initiatief. Ook het feit dat de Vlaamse publieke omroep mee aan boord is, vind ik belangrijk. De VRT is immers 1 van de 6 instanties die deel uitmaken van het consortium voor CONTENT4ALL. De VRT kan ook bogen op ruime in-house ervaring met ondertiteling, vertaling, audiodescriptie en gebarentaal.

Maar we moeten ook leren uit het verleden, in dit geval uit de opgedane ervaring met bestaande toepassingen van gebarentaal. Ik  heb me door Helga Stevens, die voor N-VA in het Europees Parlement zit, laten vertellen dat bij de opstart van de huidige gebarentaaltoepassingen op de VRT ook niet over 1 nacht ijs gegaan werd. Dat heeft toen ook heel wat voeten in de aarde gehad, was de vrucht van flink wat overleg.

Ik benadruk daarom de nood aan overleg tussen de projectingenieurs en de gebruikers, en ik verwacht dan ook dat de vraagtekens die de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal plaatst bij de haalbaarheid van geautomatiseerde vertalingen zoals CONTENT4ALL die beoogt, ernstig genomen worden.

Geruststellend vind ik dat de VRT zich niet wil binden aan een deadline, in die zin dat de huidige ondersteuning voor doven en slechthorenden niet meteen vervangen zal worden door avatars - tolkende animatie.

Ik vernam dat de diversiteitsambtenaar van de VRT regelmatig overleg pleegt en ook dat is uiteraard een positief signaal.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is