De Avond van de Amateurkunsten

Door Manuela Van Werde op 30 april 2018, over deze onderwerpen: Antwerpen, Antwerpse musea, Cultuur, Stad Antwerpen, Taal, Theater
Debat amateurkunsten, Antwerpen 27 april '18 (Manuela Van Werde, 3de van rechts) - foto FAMEUS vzw

Deze week is het de Week van de Amateurkunstenaar, en in het kader daarvan nam ik vrijdagavond  deel aan een debat georganiseerd door de vzw Fameus.

Die vzw verzet bergen werk om de Antwerpse amateurkunstenaars over alle disciplines heen te inspireren, stimuleren en ondersteunen. Met de lokale verkiezingen voor de deur wilde Fameus wel eens weten hoe de verschillende partijen de toekomst van de amateurkunstenaars in Antwerpen en in Vlaanderen zien.

Aan mij moet je het belang van artistieke expressie niet uitleggen. Deelname aan amateurtoneel tijdens mijn jeugd maakte van mij wie ik ben. Ik heb mijn carrière als actrice en later tv- en radiomaakster te danken aan inspirerende begeleiders in toneelkring ‘t KLUPKE.

Ook de N-VA heeft een hart voor de amateurkunstenaar.

Kunst en cultuur werken verbindend, en dat blijkt uit ook uit onderzoek dat Fameus liet uitvoeren. Amateurkunstenaars zijn geëngageerde burgers: actief in het verenigingsleven, zorgzaam voor het sociaal weefsel, en open voor nieuwe ontmoetingen (met andere kunstenaars, maar ook met nieuwkomers in de stad bv.). Kortom, het zijn burgers waarop je kan bouwen.

Voor de N-VA moet de kunstenaar zélf centraal staan in het beleid.  Subsidiering mag niet blijven ‘plakken’ bij koepelorganisaties: minder tussenstappen, en meer rechtstreeks effect op het veld. Het gaat uiteindelijk over de vraag: hoe scheppen we ruimte voor artistieke creativiteit? Dat doen we door de juiste lokale structuren op te zetten. De N-VA denkt dat vooral op wijk- en districtsniveau moet samengewerkt worden, het lokale bestuur en de lokale kunstenaars samenbrengen.

Zoals de kunstenaars zelf aangeven in het Fameus-onderzoek, denkt ook N-VA dat amateurs meer contact zouden moeten hebben met professionele kunstenaars, en met de grote cultuurinstellingen in onze stad - zoals de Singel, de opera, onze musea. Die samenwerking willen we stimuleren. De overheid kan misschien zelfs druk uitoefenen, bv. door subsidies te koppelen aan de voorwaarde samen te werken met amateurkunstenaars. Voor de N-VA kunnen ook de culturele centra een belangrijke rol spelen om hen een podium te geven: CC's als ontmoetingsplaats en voor gemeenschapsvormende activiteiten, meer ten dienste van het lokale socioculturele veld.

Interactie met het (deeltijds) kunstonderwijs bleek tijdens het debat dan weer een heel moeilijke kwestie.

Ook moeten we nieuwe pistes durven verkennen om de amateurkunstenaars ruimte te geven. Waarom de infrastructuur van onze scholen tijdens weekends en vakanties niet openstellen voor amateurkunstenaars ? En hoe kunnen we de publieke ruimte, straten en pleinen mee laten invullen door de amateurkunstenaars in Antwerpen?

Dank aan organisator Fameus voor de uitnodiging en het initiatief voor deze inspirerende avond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is