De Koloniën van Weldadigheid in Merksplas: een update

Door Manuela Van Werde op 25 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Erfgoed, Geert Bourgeois, Onroerend erfgoed, Toerisme, UNESCO, Werelderfgoed

Op deze website schreef ik al eerder over de ambitie van de Koloniën van Weldadigheid in Merksplas om als Werelderfgoed erkend te worden, een ambitie die ik 100% steun. Ook duim ik voor de nominatie van 'Merksplas' voor de Europese Landschapsprijs.

Behalve die internationale aandacht, is er ook het dagelijkse werk in Merksplas, vertaald in een masterplan dat de site stap voor stap doet uitgroeien tot een aantrekkelijk toeristisch gebied.

Aan minister Bourgeois stelde ik een schriftelijke vraag over de stand van zaken in het restauratiedossier. In 2013 ondertekende de Vlaamse overheid, de gemeente Merksplas en de provincie immers een meerjarige financieringsovereenkomst,die de middelen gefaseerd vastlegt tot het einde van de restauratieperiode.

Ik vat het antwoord van de minister onderstaand kort samen.
1. Werken uitgevoerd in 1ste fase (voor afsluiten overeenkomst in 2013):
dakwerken aan de Grote Hoeve en aan het zuidelijk woonstalhuis (bedrag: 599.831,28 euro)
2. Werken uitgevoerd na 2013:
dakrestauratie kapel, gevels woonstalhuis zuid en van de open schuren
herbestemming woonhuis zuid tot bezoekerscentrum Grote Hoeve
aanleg van de parking
restauratie paardenstallen noord en zuid met herbestemming B&B, en inrichting binnenplein

Voor het waanstalhuis, de koeienstal en hooischuur, de hangar en de quarantainestal zijn de premies toegekend maar voor uitbating wordt nog een nieuwe partner gezocht. Staan ook nog in de planning: herbestemming van de kapel tot evenementenzaal (2019), restauratie van de aardappelkelders en herbestemming tot opslagruimte (2020).

Een tegenvaller was wel dat een partner die eerst toegezegd had voor de uitbating van horeca afmeldde, waardoor er vertraging zit op het dossier. Om de toegekende premies te benutten, moeten de werken normaal gezien binnen de 5 jaar starten, al is een eenmalig uitstel wel mogelijk.

Beheerder Kempens Landschap, de gemeente Merksplas en de Vlaamse administratie plegen hierover nauw overleg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is