Eéns over cultuur

Door Manuela Van Werde op 16 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Onze minister-president en minister van cultuur Jan Jambon heeft de cultuur-en evenementensector zoveel mogelijk gesteund tijdens de crisis. Toch zullen de gevolgen van de pandemie in die sector nog lang doorwerken. De commissie cultuur van het Vlaams Parlement werkte daarom een resolutie uit. In grote lijnen vragen we aan de Vlaamse regering om:

- de impact van de crisis op de cultuur-en evenementensector in kaart te brengen, te blijven opvolgen en eventueel de relanceplannen bij te sturen, in overleg met de sector en de steunpunten

- de gesubsidieerde sector op te roepen om solidair te zijn en de cultuurwerkers in elke omstandigheid uit te betalen
- de steunmaatregelen te enten op het specifiek karakter van de sector

- een heldere communicatie te voeren over de bestaande steunmaatregelen, zodat diegenen die in aanmerking komen, weten waar ze terecht kunnen

Meerderheid en oppositie hebben elkaar gevonden in dit initiatief en keurden samen de resolutie goed op 9 februari.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is