Kunsten en erfgoed

Door Manuela Van Werde op 22 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Onroerend erfgoed

Afgelopen week zijn er twee belangrijke stappen gezet qua cultuur en onroerend erfgoed:

*mijn voorstel voor resolutie in verband met de historische liften is in de plenaire vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Kort samengevat vragen we de minister om te blijven overleggen met het federale niveau. De deadline voor de aanpassing van historische liften zou uitgesteld moeten worden. En  er moet gezocht worden naar technische oplossingen zodat de erfgoedwaarde van de liften niet ten koste gaan van de veiligheidsnormen.

En:

*de Vlaamse regering heeft zoals afgesproken in het regeerakkoord een nieuw Kunstendecreet opgesteld. Dat is op woensdag 21 april goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het Kunstendecreet bepaalt de manier waarop kunstenaars en kunstorganisaties subsidies kunnen krijgen. Wat zijn de voornaamste vernieuwingen?

Wat in het oog springt is de invoering van aandacht voor landschapszorg. Landschapszorg is de zoektocht naar een evenwicht tussen de verschillende soorten kunsten. De bedoeling van subsidies is om nieuwe ideeën en kunstenaars alle kansen te geven, en de nieuwe commissie landschapszorg moet dit mee bewaken.  

In het kader van meer financiële stabiliteit wordt de mogelijkheid geschapen voor kunstorganisaties om voor tien jaar subsidies aan te vragen, ipv voor 5 jaar. In ruil voor die gunst moeten die organisaties wel een aantal extra taken uitvoeren die de hele sector ondersteunen.

Maar de belangrijkste vernieuwing is de brede aandacht voor eerlijke verloning voor kunstenaars. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat kunstenaars vaak moeilijk sociale rechten kunnen opbouwen door de manier waarop de sector te werk gaat. Subsidieaanvragers moeten daarom vanaf nu op een duidelijke manier in hun begroting aangeven op welke wijze zij kunstenaars een correcte vergoeding zullen geven voor hun prestaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is