Over Merovingische, Romeinse en Vlaamse centen

Door Manuela Van Werde op 3 maart 2022, over deze onderwerpen: Antwerpen, Archeologie, Erfgoed, Onroerend erfgoed

Onze Scheldekaaien worden mooier en mooier daar zijn we het allemaal over eens. Maar wat er tijdens de heraanleg gevonden is onder de oude kaaien is onbetaalbaar. In september van vorig jaar startte het archeologisch onderzoek van het gedeelte waar ooit de machtige St Michielsabdij stond. Die werd gesticht in de 12 de eeuw en opgeheven na de Franse revolutie. Eeuwenlang speelde de abdij een belangrijke rol in het economische en culturele leven van de stad. Deze maand worden de opgravingen afgesloten, de archeologische site wordt dichtgegooid en bewaard voor volgende generaties. Straks lopen we bovenop dit stuk geschiedenis te genieten van een nieuw gedeelte Scheldekaai. Prachtig toch dat de ‘Nieuwsbrief onroerend erfgoed’ van de stad ons voortdurend heeft geïnformeerd. Ik lees dat de opgravingen meer hebben opgeleverd dan verhoopt. De kloosterkelders en de funderingen van de abdij blijken beter bewaard dan gedacht maar er zijn ook 20 Romeinse munten gevonden en een unieke Merovingische munt uit de 7de eeuw.

Ja, archeologie vraagt geduld van de bouwheren en vraagt veel financiële middelen, net daarom moet die investering goed gecommuniceerd worden naar het grote publiek. Hoe beter we geïnformeerd worden, hoe groter het draagvlak voor archeologie en onroerend erfgoed in het algemeen. Verrassende vondsten zoals die van Antwerpen krijgen veel aandacht maar ook de minder spectaculaire vondsten in Vlaanderen verdienen het om goed vertaald te worden naar de burger. http://www.archeologiescheldekaaien.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is