RIP deadline.

Door Manuela Van Werde op 9 januari 2023, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Het is zover ! Er is eindelijk een nieuw Koninklijk Besluit ivm liften met erfgoedwaarde. Net voor de deadline kwam het nieuws dat federaal minister Dermagne zijn handtekening had gezet. Mijn eerste vraag over de problematiek was aan minister Bourgeois -destijds minister van onroerend erfgoed- en dateert van mei 2017. Intussen is het zoeken naar aangepaste veiligheidsvoorschriften, laten we hopen dat die niet nog es 5 jaar op zich laten wachten. Hier het persbericht dat N-VA eind december uitstuurde:


Met de goedkeuring van een nieuw KB komt eindelijk een einde aan de onzekerheid voor eigenaars van historisch waardevolle liften. Eigenaars die een lift met een attest van historische waarde kunnen voorleggen, krijgen nu uitstel tot 31 december 2027 om deze liften aan te passen aan de hedendaagse veiligheidsvoorschriften. Dat bevestigde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Manuela Van Werde (N-VA) in de Commissie Onroerend Erfgoed in het Vlaams Parlement.

De federale overheid hanteert strenge veiligheidsvoorschriften voor liften en verplicht eigenaars hun lift te laten keuren en moderniseren. Hiervoor gelden strakke termijnen, die variëren naargelang de ouderdom van de lift. Voor liften ouder dan 1958 zou die termijn verstrijken in december 2022.
Het was al enige tijd aangekondigd dat deze termijn zou verlengd worden, maar bij gebrek aan beslissing bleef ook de onduidelijkheid aanslepen. Minister Diependaele drong daarom samen met volksvertegenwoordiger Van Werde en de andere leden van de commissie al maanden aan op duidelijkheid. De beslissing om de deadline voor de oudste liften te verschuiven, is federaal nu eindelijk genomen, liet minister Diependaele weten. Het KB werd ondertekend door federaal minister Pierre-Yves Dermagne en wordt nog deze maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Manuela Van Werde reageert opgelucht : “Natuurlijk is veiligheid zeer belangrijk. Maar we moeten ook naar het erfgoedkundig aspect van historische liften kijken en zoeken naar aangepaste veiligheidsmaatregelen die het uitzicht van de lift respecteren. De verlenging van de termijn biedt eigenaars de kans en de tijd om zowel veiligheid als erfgoed op elkaar af te stemmen.”

Minister Diependaele wijst er op dat lifteigenaars nu al het genoemde attest ‘waardevolle lift’ kunnen aanvragen bij de gewestelijke erfgoedadministraties. “En die aanpak verloopt goed. Dat bewijst in elk geval de grote vraag naar liftattesten. Steeds meer eigenaars laten hun lift als historisch waardevol attesteren. Eind oktober ondertekende ik het 100ste attest. In Vlaanderen zijn er dan ook naar schatting nog zo’n 200 liften met erfgoedwaarde.”

Uitzonderingsprocedure

En er lijkt nu eindelijk ook schot te komen in de zoektocht naar uitzonderingen voor het beveiligen van historisch waardevolle liften. Zo zullen eigenaars hun liften kunnen beveiligen volgens de normen, maar met een specifiek kader en zonder de erfgoedwaarde van de liften te vernietigen. Dat vereist een plan op maat.
Minister Diependaele: “De FOD Economie heeft een werkgroep samengesteld die concrete voorstellen uitwerkt voor een modernisering van historische liften met respect voor de erfgoedwaarde. De voor onroerend erfgoed bevoegde, gewestelijke instanties zijn hierin vertegenwoordigd. De werkgroep kwam dit najaar al 6 keer samen. Op de agenda stond de beveiliging van ‘open liftschachten’, ‘vouwdeuren’ en ‘glazen kooidaken’, telkens zeer specifieke erfgoedkenmerken van historische liften.
Van Werde: het is duidelijk: “De bedoeling is om een consensus te bereiken omtrent specifieke beveiligingsmaatregelen voor historische liften. Die zullen dan ook gecommuniceerd worden naar de eigenaars en beheerders van historische liften. Kortom, traag maar gestaag evolueert het dossier in de juiste richting.”
Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed wordt de verlengde deadline voor het moderniseren van het oudste liftensegment, met name 31 december 2027, ondertussen al vermeld. Op die website kunnen lifteigenaars ook terecht voor de aanvraag van een attest van historische waarde (https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/veilige-historische-liften

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is