Streven naar erkenning

Door Manuela Van Werde op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Erfgoed, Geert Bourgeois, Onroerend erfgoed, UNESCO, Werelderfgoed

Afgelopen week kregen de 2 dossiers die minister voor Onroerend Erfgoed Bourgeois indiende bij het Werelderfgoedcomité van UNESCO slecht nieuws; noch de Koloniën van Weldadigheid (Merksplas en Wortel), noch de WOI-sites in de Westhoek kregen de status van werelderfgoed.

In de plenaire vergadering deze week vroeg ik een reactie van de minister op die beslissing.

De minister bleek vooral teleurgesteld in de besluitvorming van de UNESCO-vergadering.  Hij wees erop dat Vlaanderen zich niet had kunnen verdedigen tegen de beslissing, en ook werd volgens hem een volledig nieuw jargon gebruikt om de Vlaamse dossiers (voorlopig) niet goed te keuren.

Daar had hij zich flink aan gestoord: ‘Ik ga een brief schrijven naar zowel ICOMOS als UNESCO met een vraag naar opheldering van besluit en besluitvorming.’ Bovendien had de minister de indruk dat een politiek van 2 maten en 2 gewichten gehanteerd werd ten nadele van ‘westerse’ dossiers.

Wat de Koloniën van Weldadigheid betreft was de minister positief, en stipte hij het huiswerk aan dat hem en de erfgoedzorgers van Kempens Landschap te doen staat: ‘Ik heb goede hoop, maar ik wil me niet vastpinnen op de datum waarop we het dossier definitief kunnen doen landen.’

Het struikelblok wat betreft de erkenning van de WOI-sites is gekend: UNESCO wil liever geen conflict-gerelateerde sites als werelderfgoed erkennen – ook al staan Auschwitz en Hiroshima wel op de lijst.

Ik ben het helemaal eens met minister Bourgeois dat de WOI-sites precies waardevol zijn als vredesmonumenten. Hij gelooft niet in een bijsturing van het dossier, wel een verdieping, altijd in het overlegmodel met de lokale overheden van de 18 sites in kwestie.

Het zijn 2 mooie en waardevolle dossiers, waar veel professionele en vrijwillige erfgoedzorgers hard aan gewerkt hebben. De minister, mijn collega-commissieleden en ikzelf zullen ons uiterste best doen ze op de agenda te houden bij UNESCO.

De beelden van mijn vraag aan de minister, diens antwoord en de tussenkomst van mijn collega's vind je onderstaand.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is