Toelichting bij het voorstel van decreet

Door Manuela Van Werde op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Archeologie, Cultureel erfgoed, Erfgoed, Geert Bourgeois, Onroerend erfgoed, Ruimtelijke ordening
Plenaire zitting 5 juli 2017

Op onderstaande link kan u de beelden bekijken van mijn tussenkomst / toelichting in de plenaire zitting deze week. Daarin geef ik toelichting bij een voorstel van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet.

De zorg voor het bodemarchief werd opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet in uitvoering van het Verdrag van Valletta dat dit jaar 25 jaar oud is. In afwachting van de aangekondigde evaluatie van dat decreet worden met dit voorstel van decreet aanpassingen en verfijningen aangebracht aan het regelgevend kader. De basisprincipes van het Onroerenderfgoeddecreet blijven ongewijzigd.

Daarbij hebben mijn collega's en ik gekozen om met drempels en beperkte vrijstellingen te werken voor de archeologienota’s.

Hoe dit voorstel van decreet tot stand is gekomen, de verslagen van de voorbereidende vergaderingen met woord en wederwoord, de uiteindelijke teksten tot en met de finale stemming in de plenaire zitting kan u nalezen op deze pagina van de website van het Vlaams Parlement.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is