Tussen @ en #

Door Manuela Van Werde op 28 september 2017, over deze onderwerpen: Media, Mediawijsheid, Sven Gatz

In de commissie Media ging het vanochtend over de digitale kloof in onze samenleving. Het is ontegensprekelijk zo dat wie anno 2017 geen toegang heeft tot de digitale informatiesnelweg onherroepelijk dreigt achter te blijven in onze samenleving. Financiële verrichtingen doen, overheidsinformatie verzamelen, invulling van vrije tijd, ... wie niet online is, ondervindt problemen daar waar hij die vroeger niet ondervond.

Ik brak bij minister Gatz een lans voor kwetsbare groepen zoals ouderen, laaggeschoolde mensen, mensen in kansarmoede, mensen met beperkingen, ... omdat onderzoek uitwijst dat die vaak digitaal laaggeletterd zijn.

En ik ben blij vast te stellen dat de Vlaams Regering zich daarvan bewust is. In het derde Strategisch Plan Geletterdheid, goedgekeurd op vrijdag 15 sept door de Vlaamse Regering, lees ik de volgende strategische doelstelling, specifiek wat betreft digitale vaardigheden: 

"We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid  van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij".

Ook ouderen krijgen daar een plaats in, zo begreep ik uit het antwoord van de minister in de commissie. Om de doelstellingen te halen zullen heel wat partners moeten betrokken worden, zoals het Kenniscentrum MediaWijs, CultuurConnect, Linc VZW (Lezen, Informatie & Communicatie), Toll-Net en uiteraard de Centra voor Basiseducatie.

Ik wens hen daarbij veel succes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is