Voor mij is het glas half vol

deSingel in Antwerpen (achitect Stephane Beel)

De Vlaamse regering presenteert niet alleen een begroting in evenwicht, minister-president Geert Bourgeois beloofde in zijn Septemberverklaring ook dat het in deze legislatuur tijd is voor investeringen. De volledige tekst van de Septemberverklaring vindt u hier.

Cultuur wordt daarbij niet vergeten, en dat staat in schril contrast met de berichtgeving van de laatste maanden en het doemdenken dat de sector vaak lijkt te kenmerken.

Ik zie 1 miljoen euro extra voor het Mediafonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds, wat moet resulteren in meer kwaliteitsfictie op de Vlaamse televisie.

Ik zie ook hoe de Antwerpse cultuursector goed bediend wordt met extra middelen voor het beheer van deSingel, en 400.000 euro voor de internationale concerten die de vernieuwde Elisabethzaal straks op de wereldkaart moeten zetten. Er zijn ook middelen voorzien om deFilharmonie in die nieuwe zaal een definitief en state of the art onderkomen te bezorgen. Zelfs het geld dat voorzien wordt in het vooronderzoek naar de renovatie van het operagebouw in Gent zal onrechtstreeks Antwerpen ten goede komen, omdat het Kunsthuis naar een meer efficiënt gebruik van infrastructuur evolueert.

Een soortgelijke discussie – is het glas half vol of half leeg? -  deed zich voor in de discussie rond de VRT. In 2014 en 2015 werkte de commissie Media van het Vlaams parlement erg hard aan het voorbereiden van een nieuwe beheersovereenkomst. Daarbij werden alle mogelijke betrokken partijen gehoord, en het resultaat was volgens mij en mijn collega’s een overeenkomst die de publieke omroep alle kansen geeft zich te heroriënteren in een snel veranderend medialandschap. De N-VA hield daarbij steeds voor ogen dat de VRT een relevante, performante rol moet spelen in Vlaanderen, maar dat de omroep haar eigen werking ook kritisch tegen het licht moest durven houden. Dat laatste was voor tegenstanders voldoende om te spreken over een VRT die vleugellam zou gelegd worden.

Maar kijk: onder leiding van de nieuwe CEO Paul Lembrechts zien we hoe het besparingsplan aan de Reyerslaan in goede verstandhouding met het personeel en met respect voor de opdracht van de VRT uitgevoerd wordt. Lees hier meer over het Toekomstplan van de VRT.

Het voorspelde sociale bloedbad dat de oppositie voorspelde, is er niet gekomen. Wel een paar verschuivingen aan de top, en vooral een reeks veelbelovende vernieuwingen op radio, televisie en online.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is