Welkom / welcome

Door Manuela Van Werde op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Antwerpen, Cultuur, Internationaal cultuurbeleid, Orkesten, Sven Gatz
De concertzaal in AMUZ (foto: www.inamuz.be)

Deze week mocht ik de plenaire zitting openen met een vraag aan minister voor cultuur Sven Gatz, die ik ondervroeg over de verhuis van het European Union Baroque Orchestra (EUBO) vanuit Oxfordshire (Engeland) naar Antwerpen. Het muziekcentrum AMUZ zou het orkest vanaf 2018 huisvesten.

De orkestleiding haalt de Brexit als reden van vertrek aan: teveel bureaucratie en wegvallende sponsoring. Dat is vooral jammer voor Groot-Brittannië.

Het EUBO is immers een orkest waarin de beste Europese jonge muzikanten kunnen proeven van leven en werken in een professionele omgeving. De artistieke lat ligt hoog, zo hoog dat het EUBO de titel kreeg van ‘Cultural Ambassador of the EU’.

Omdat in de pers (lees hier) melding gemaakt werd van mogelijke overheidsfinanciering door Vlaanderen, vroeg ik minister Gatz om tekst en uitleg.

Het lijkt me logisch dat Antwerpen en Vlaanderen blij zijn met de komst van het EUBO, maar dit moet wel ingeschoven worden in het orkestenlandschap zoals we dat nu kennen. De werkingssubsidies liggen voor de volgende jaren al vast. Ook lopen er gesprekken over samenwerkingen tussen bestaande orkesten, die elk op hun beurt onze  aandacht verdienen. De komst van een nieuwe speler, ook al heeft die vooral een internationale werking, mag de bestaande evenwichten niet verstoren.

De minister en ik zaten wat dat betreft op dezelfde lijn. Het EUBO is meer dan welkom, maar zal als het op overheidssteun wil rekenen* (bv. in de vorm van projectsubsidies) onderworpen worden aan dezelfde criteria als alle andere spelers.

Sven Gatz benadrukte ook de verankering van het EUBO in Vlaanderen:  ‘Een lokale partner voor verankering is belangrijk, want het EUBO moet meer zijn dan een Antwerpse postbus’, zei de minister.

Aan die laatste voorwaarde is met AMUZ als wereldwijd toonaangevend centrum voor de studie en uitvoering van oude muziek alvast voldaan.  

* financiering EUBO nu: 50% subsidies van de Europese Unie, 25% sponsoring, 25% ticketing.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is