Nieuws over dit onderwerp

Pleidooi voor onze historische liften

Meer info over hoe je antieke lift te beschermen en tegelijk de veiligheid niet uit het oog te verliezen vind je hier …

Mijn tussenkomst in het plenaire debat begroting 2018

[youtube:fl_ouvULmj4?start=5100]. Minister-president, Begin oktober gingen we met de collega’s van Onroerend Erfgoed op werkbezoek naar het Verenigd Koninkrijk. We werden rondgeleid door The Churches …

De kerk in ons midden

(opiniestuk) Begin oktober ging ik met de commissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement op werkbezoek in Engeland rond het thema ‘Herbestemming religieus erfgoed’. Begeleid door de Churches …