Glasraam Sint Amanduskerk Antwerpen (Seefhoek)

Religieus erfgoed

"Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die in een religieuze, godsdienstige of devotionele context of met dit doel tot stand kwamen of werden verworven, hiernaar verwijzen of hiermee in verband staan." (bron: CRKC)

Omdat in de commissie Onroerend Erfgoed de herbestemming van kerken zo'n belangrijk dossier is, is wat er zich in die kerken bevindt ook een aandachtspunt. 

Nieuws over dit onderwerp

Vlaanderen telt 207 beschermde begraafplaatsen

Begraafplaatsen die beschermd zijn vallen onder de behoudsbeginselen. Dat wil zeggen dat ze in goede staat moeten worden gehouden en niet gesloopt mogen worden. In Vlaanderen zijn er 207 …

De zorg voor ons werelderfgoed

Volgens een recent artikel van erfgoedconsulent Rudy De Graef in het tijdschrift Monumenten & Landschappen besteedt Vlaanderen niet genoeg aandacht aan de zorg voor ons werelderfgoed. Of dat zo is, …

Mijn tussenkomst in het plenaire debat begroting 2018

[youtube:fl_ouvULmj4?start=5100]. Minister-president, Begin oktober gingen we met de collega’s van Onroerend Erfgoed op werkbezoek naar het Verenigd Koninkrijk. We werden rondgeleid door The Churches …