Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

van Katia Segers, Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
677 (2020-2021) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Elisabeth Meuleman, Gustaaf Pelckmans en Tine Van den Brande
677 (2020-2021) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over erfgoed in Doel

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
2674 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de geplande verbouwing van het Gravensteen in Gent

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
1883 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Aanvragen erfgoedpremie - Wachtlijst

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
175 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Allessia Claes
697 (2020-2021) nr. 2

Vraag om uitleg over het Ketnetaanbod tijdens de paasvakantie

van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
2672 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het toekomstperspectief voor Doel

van Katja Verheyen aan minister Matthias Diependaele
2635 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2