Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Orry Van de Wauwer, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde
388 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 81 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots betreft

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Wilfried Vandaele, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
282 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
155 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Erkenningsronde intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED's) en onroerenderfgoedgemeenten (OEG's) - Aanvragen

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
331 (2019-2020)

Vraag om uitleg over topstukken in monumenten, kerken en kloosters

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
2998 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en intercommunales

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
2777 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het jaarverslag 2019 van de VRT en het toezichtsrapport 2019 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de beheersovereenkomst met de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers en Karin Brouwers
439 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het jaarverslag 2019 van de VRT en het toezichtsrapport 2019 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de beheersovereenkomst met de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers en Karin Brouwers
439 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de benoeming van een algemeen directeur voor Opera Ballet Vlaanderen

van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
2983 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2