Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over historische kasteeltuinen en -parken

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Inez De Coninck
1785 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Meyrem Almaci en Katia Segers
1672 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet over de verwerking van persoonsgegevens door publiq vzw in het kader van de uitvoering van een Vlaamse vrijetijdspas

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1571 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Stationsgebouw Lier - Instandhouding

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
442 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Beschermd erfgoed - Nieuw herkenningsteken

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
378 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vuurtoren 'Lange Nelle' Oostende - Vernieuwing lichtinstallatie

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
364 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het jaarverslag 2022 van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde
1814 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de schenkingen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers, Filip Brusselmans en Cathy Coudyser
1795 (2022-2023) nr. 1

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde en Karin Brouwers
19-A (2022-2023) nr. 3-A
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2