Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van resolutie over het uitzetten van een sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
473 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van resolutie over het uitzetten van een sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Manuela Van Werde en Orry Van de Wauwer
473 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Orry Van de Wauwer, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde
388 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de erfgoedportefeuille Toerisme Vlaanderen

van Manuela Van Werde aan minister Zuhal Demir
462 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het onderzoeksrapport 'Publieksarcheologie in Vlaanderen'

van Manuela Van Werde aan minister Jan Jambon
345 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het onderzoeksrapport 'Publieksarcheologie in Vlaanderen'

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
302 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de grensoverschrijdende culturele samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg

van Jo Brouns aan minister Jan Jambon
223 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de beeldmanipulatie door productiehuis Zodiak in het programma Huizenjagers op VIER

van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
3407 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de stand van zaken van het Cultuurplan Limburg

van Steven Coenegrachts aan minister Jan Jambon
3223 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2