Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Manuela Van Werde, Karin Brouwers en Marius Meremans
1003 (2021-2022) nr. 3

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds, wat de opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds betreft

van Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele
1090 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

van Tinne Rombouts, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
1082 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) - Beheer historische parken en tuinen

van Manuela Van Werde aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
123 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de beheersovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen

van Manuela Van Werde aan minister Jan Jambon
894 (2021-2022)

Vraag om uitleg over Vlaanderen in het Werelderfgoedcomité van de UNESCO

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
829 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over netwerkradio frequentiepakket 2

van Filip Brusselmans aan minister Benjamin Dalle
1265 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de beleidscrisis bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon
1262 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het vertrek van de artistiek directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
1242 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2