Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondersteuning van de amateurkunsten

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels
937 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hof ter Walle Kieldrecht - Restauratie

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
8 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de voordracht van Doel als bedreigd erfgoed door de Nederlandse erfgoedvereniging Heemschut

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
686 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
59 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de Vlaamse inbreng in het netwerk 'Belgium, Battlefield of Europe?'

van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon
592 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe procedure voor de nieuwbouw van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon
593 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het participatief traject met de lokale besturen over de visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de resultaten daarvan

van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele
478 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2