Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over de verwerking van persoonsgegevens door publiq vzw in het kader van de uitvoering van een Vlaamse vrijetijdspas

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1571 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Katia Segers, Hannelore Goeman en Meyrem Almaci
1508 (2022-2023) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Allessia Claes, Vera Jans en Katja Verheyen
1248 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de geplande European Chemicals Agency-regels over het gebruik van lood

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
2009 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de uitvoering van het 'Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders en Linkerscheldeoever'

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
1927 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Joodse synagoge Heide-Kalmthout

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
1915 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het Mediaconcentratierapport 2022 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Karin Brouwers
1635 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de gedateerde evenementenlijst voor sportwedstrijden

van Klaas Slootmans aan minister Benjamin Dalle
1402 (2022-2023)

Actuele vraag over de plannen van het Gentse stadsbestuur met het Groot Vleeshuis en het standpunt van de minister dienaangaande

van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele
299 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2