Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over historische kasteeltuinen en -parken

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Inez De Coninck
1785 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk

van Tinne Rombouts, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Karin Brouwers, Manuela Van Werde en Hannes Anaf
1792 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aandacht voor onroerend erfgoed tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
184 (2023-2024)

Vraag om uitleg over het onroerend erfgoed van Doel

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
311 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Archeologische syntheseonderzoeken - Stand van zaken

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
596 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Vera Jans en Maxim Veys
15 (2023-2024) nr. 6-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Vera Jans en Maxim Veys
15 (2023-2024) nr. 6-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Vera Jans en Maxim Veys
15 (2023-2024) nr. 6-K
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2