Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

van Katia Segers, Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
677 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Historische liften - Attesten

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
558 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Cultuurkanaal 'Podium19' - Evaluatie

van Manuela Van Werde aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
294 (2020-2021)

Vraag om uitleg over een sensibiliseringscampagne voor eigenaars en beheerders van historische liften

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
3512 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering. Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Mercedes Van Volcem en Manuela Van Werde
767 (2020-2021) nr. 2

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering. Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Mercedes Van Volcem en Manuela Van Werde
767 (2020-2021) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van resolutie over een geco├Ârdineerde en transversale aanpak van cyberpesten

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Karin Brouwers en Klaas Slootmans
496 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2