Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn

van Jos Lantmeeters, Karin Brouwers, Jan Peumans, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht en Manuela Van Werde
1602 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de verfijning van de nieuwe onroerenderfgoedpremie naar aanleiding van de ex-post evaluatie van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

van Tine Soens, Bart Caron, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht en Manuela Van Werde
1645 (2017-2018) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

van Orry Van de Wauwer, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde, Marius Meremans, Karin Brouwers en Jean-Jacques De Gucht
1543 (2017-2018) nr. 7

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed - tuesday 11 december 2018 15.06u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - thursday 6 december 2018 14.14u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed - woensdag 24 oktober 2018 10.20u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vrijwaring van nog niet beschermde archeologische sites

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
394 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de evaluatie van de VRT-leesbevorderingscampagne 'LangZullenWeLezen'

van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
241 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de evaluatie van de VRT-leesbevorderingscampagne 'LangZullenWeLezen'

van Katia Segers aan minister Sven Gatz
255 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2