Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Manuela Van Werde op 25 januari 2024, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Cultuur

Maar liefst 44 procent van de Vlamingen, jong en oud, is op een of andere manier - als beoefenaar of als lid van een vereniging - betrokken bij de amateurkunsten. Het huidige decreet voor amateurkunsten dateert van december 2000 en was dus weer aan bijsturing toe. Het nieuwe decreet wordt gestemd in …

Door Manuela Van Werde op 20 december 2023, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Onroerend erfgoed

Twee weken geleden werd mijn resolutie over historische kasteelparken en -tuinen (in eigendom van de Vlaamse overheid) aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De resolutie vraagt o.a. om het beheer en onderhoud van ons historisch groen te stroomlijnen. En om onze …

Door Manuela Van Werde op 28 september 2023, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Cultuur, Erfgoed

Afgelopen woensdag was er het debat over de Septemberverklaring. Zoals te verwachten, was de oppositie gewapend met de gewoonlijke non-argumenten en vooral de vraag naar méér, méér, méér. Wat dat laatste betreft, kan deze regering tevreden terugkijken op de inspanningen die minister-president Jan …

Door Manuela Van Werde op 25 mei 2023, over deze onderwerpen: Archeologie, Cultureel erfgoed, Erfgoed

In 2016 wijzigde de Vlaamse Regering de regelgeving rond archeologie. Na zes jaar was het tijd voor een grondige evaluatie. “Bouwheren, lokale overheden en archeologische bedrijven kregen de kans om hun ervaringen te delen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft al die input in kaart gebracht en er …

Door Manuela Van Werde op 6 april 2023, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed

We komen elke dag in aanraking met stoffen die niet zo best zijn voor onze gezondheid. Europese regels zijn er dan ook om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Zo wil het European Chemicals Agency (ECHA) de regels voor de industriële verwerking van lood aanscherpen. Terecht, want …

Door Manuela Van Werde op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Onroerend erfgoed, Operagebouw Gent

Een fietsenstalling in het Groot Vleeshuis? Manuela Van Werde reageert kritisch op voorstel van Groen Het Groot Vleeshuis is een voormalige overdekte markt en gildehuis. Het is een van de oudste gebouwen van Gent. Minister Diependaele trok in het verleden al middelen uit voor instandhoudingswerken …