Liefhebbers van amateurkunsten

Door Manuela Van Werde op 6 januari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

In de commissie cultuur van het Vlaams parlement hebben we met de meerderheidspartijen een conceptnota ingediend om het amateurkunstendecreet op te frissen. Uit een recent onderzoek van De Federatie, de belangenbehartiger van de amateurkunsten, blijkt dat bijna de helft (44%) van de bevolking bezig is met amateurkunsten. Het huidige decreet is 21 jaar oud, hoog tijd dus dat het aangepast wordt aan de uitdagingen van vandaag. Na gesprekken met de 9 verschillende koepels voor amateurkunsten kwamen we tot de conclusie dat we de essentie moeten behouden, nl: autonomie en flexibiliteit. Beleidsprioriteiten voor het nieuwe decreet zijn volgens ons:

-het stimuleren van de samenwerking met andere sectoren en domeinen zoals onderwijs, zorg, professionele kunsten, erfgoed, het bedrijfsleven…

-financiële ondersteuning van de amateurkunsten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ter vervanging van de provinciale middelen.

-vermindering van de planlast door de krachten te bundelen en sàmen een beleids- en financieel plan in te dienen.

-Vlaamse impulsen voorzien voor talentontwikkeling, ook al zijn amateurkunstenaars geen beroepskunstenaars.

De conceptnota wordt in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement toegelicht en kan dienen als aanzet voor het ontwerp van decreet dat minister van cultuur Jan Jambon zal opstellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is