Mediawijs, wijzer, wijst !

Door Manuela Van Werde op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Media, Mediawijsheid

De commissie cultuur, jeugd, sport en media vergaderde afgelopen week voor het eerst sinds lange tijd opnieuw fysiek in het Vlaams parlement. Op de agenda stond o.a. de resolutie (aanbeveling aan de minister) over mediawijsheid, die ik mee ondertekende.

In die resolutie vragen we de regering om zich te blijven inzetten om àlle Vlamingen van àlle leeftijden mediawijs te maken. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn héél belangrijk in onze huidige maatschappij. De coronapandemie met de digitale transformatie en ook de stortvloed aan desinformatie heeft ons daar nog eens stevig op gewezen. We pleiten er dan ook voor dat mediawijsheid wordt meegenomen in elke bevoegdheid van het Vlaams parlement.

Mediawijs zijn betekent beter gewapend zijn tegen de mogelijke gevaren die helaas gepaard gaan met een snel evoluerende mediamaatschappij. Hoe leer je mensen om te gaan met cyberpesten, phishing, sexting en fake nieuws… ?

In de resolutie benadrukken we dat daar een grote rol ligt voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is