Witte rook voor de kerken

Door Manuela Van Werde op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed, Onroerend erfgoed, Religieus erfgoed

Op 25 oktober stelden minister Diependaele en minister Somers in het parlement hun gezamenlijke visienota ‘Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen’ voor. In theorie zou een derde van onze Vlaamse kerken de volgende jaren in aanmerking komen voor een her- of nevenbestemming. Er zijn al geslaagde projecten te bewonderen in Vlaanderen maar in verhouding tot het aantal kerken dat we hebben, is het een kleine minderheid. Raken aan een kerk is en blijft nu eenmaal een gevoelig punt, bovendien zijn er voor elke kerk meerdere partijen die inspraak willen hebben. Resultaat is dat er veel overleg is, opnieuw overleg, aanpassingen, veranderingen en dat concrete verwezenlijkingen lang op zich laten wachten.

Beide ministers willen dan ook met het  ‘Programma toekomst parochiekerken’ het moeizame proces versnellen. Ze stellen één centraal aanspreekpunt voor dat alle initiatieven rond het her- en nevenbestemmen bundelt. Er komen bovendien extra financiële mogelijkheden voor niet-beschermde kerken en ook een private herbestemming moet mogelijk zijn. Steden en gemeenten moeten hun kerkenbeleidsplan bij de start van een nieuwe bestuursperiode actualiseren en ten slotte zal Vlaanderen een inschatting maken van de erfgoedwaarde en het herbestemmingsprofiel van àlle kerken.

Uiteraard blijft de eredienst het eerste uitgangspunt van een kerkgebouw maar de maatregelen die in de visienota opgesomd worden, dienen om leegstand, verval en verwaarlozing te voorkomen. Een neven- of herbestemde kerk is de beste garantie voor een zinvolle toekomst van het gebouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is